חברת טי שייפ בע"מ (להלן: "טי שייפ בע"מ" או "החברה") מקדמת בברכה את המשתמשים בשירותיה. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. אנא קראו תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בתקנון זה: "תכנים" – תכנים בטקסט, בתמונות ווידיאו, שיועמדו לרשות הגולשים באתר, וכן בכל אמצעי שהוא, לרבות מכשיר קצה, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות טי שייפ בע"מ ובין אם הוא בבעלות צד ג', המאפשר לטי שייפ בע"מ זכות שימוש בו.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר

השימוש באתר האינטרנט של טי שייפ בע"מ מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן. שימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי שימוש אלה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (As Is) בהתאם להחלטות החברה, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טי שייפ בע"מ בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.

אתר האינטרנט של טי שייפ בע"מ מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מהחברה. על המשתמש באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רשיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר האינטרנט של טי שייפ בע"מ.

טי שייפ בע"מ רשאית לסגור את האתר ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. על כן, לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי טי שייפ בע"מ בקשר לכך.

תמונות המוצרים באתר האינטרנט נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר המוצג, כתוצאה משינויים ברגולציה של משרד הבריאות או גורמים אחרים.
במקרים חריגים של פער בין תמונה להמחשה לבין המוצר, יוכל הצרכן לבטל עסקה ללא כל חיוב

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט של טי שייפ בע"מ ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל – info@t-shape.co.il , טי שייפ בע"מ תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים באתר האינטרנט של טי שייפ בע"מ – לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, טקסטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של החברה בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של טי שייפ בע"מ בכתב ומראש.